/ 2021-04-13

Yanma Yangın Nedir

yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın bir arada olması gerekmektedir yanmanın çeşitleri yanmanın ürünleri

yavaş yanma (demir- ve bakırın oksitlenmesi) duman hızlı yanma ( yanmanın bütün belirtilerinin olduğu yanma şeklidir.(alev,ısı,ışık,korlaşma) gibi zehirli gazlar parlama patlama şeklinde yanma ( gaz ve sıvı yanıcı maddeler) ısı kendi kendine yanma bitkisel kökenli yağların yanması

Yangın nedir:  istenmeyen yer ve zamanda kontrol dışı oluşan yanma olayına yangın denir. yangının sınıfları nelerdir?

a sınıfı yangınlar – katı yangınlar- (odun, kömür, kumaş, saman vb.)

b sınıfı yangınlar -sıvı yangınlar – (akaryakıt türü maddeler(benzin, tiner, mazot, boya vb.)

c sınıfı yangınlar -gaz yangınlar- (lpg, doğalgaz, asetilen vb.)

d sınıfı yangınlar -metal yangınlar-(hafif metaller) ( alüminyum, potasyum, titanyum vb).